Company Logo

CARGOLOGI KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR :
1.1. Müşteri
 • Adı: [.]
 • Adresi: [.]
 • Telefonu: [.]
 • EPosta: [.]
 • 1.2. Taşıyıcı
 • Adı: [.]
 • Adresi: [.]
 • Telefonu: [.]
 • EPosta: [.]
 • 1.1.2. CARGOLOGI
 • Ünvanı:
 • CARGOLOGI GLOBAL LOJISTIK AS
 • Adresi: 15 Temmuz Mh. Koçman Cd. Demirkol Plaza No:54/E 34212 Güneşli-Bağcılar-İstanbul
 • İşbu Sözleşme kapsamında bundan böyle, yukarıda bilgilerine yer verilen Müşteri ve CARGOLOGI birlikte “Kullanıcılar” ve ayrı ayrı “Kullanıcı” olarak; Müşteri, CARGOLOGI ve Taşıyıcı birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.
 • 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU :
 • 2.1. CARGOLOGI işbu Sözleşme kapsamında, Müşteri olarak yükünü taşıtmak isteyen bireyler/firmaların yüklerini Taşıyıcı (alt tedarikçiler) ile taşıtarak aracı kurum görevi görmektedir.Bu koşuılları sağlayabilmek için https://www.cargologi.com (“Site”) üzerinden pazaryeri alt yapısı ('Pazaryeri') sunmaktadır. Bu kapsamda Müşteri Pazaryeri’nden temelde aşağıdaki faydaları sağlayabilmektedir: CARGOLOGI, Müşteri tarafından talep edilen taşıma detaylarına göre anlaşmalı olduğu Taşıyıcıların fiyatlarını kâr marjını ve operasyonel masraflarını ekleyerek fiyatları müşteriye sunar. Müşteri işbu Pazaryeri vasıtasıyla akdedilecek lojistik hizmetine dair sözleşme ve ilgili diğer belgelerin birbirlerine gönderimi, Müşteri tarafından sağlanan lojistik hizmeti bedel ve şartlarına dair güncellemelerin yapılması gibi hizmetlerden CARGOLOGI vasıtasıyla yararlanabilecektir.
 • 2.2. Müşteri, Pazaryeri üzerinde tanımlayacağı tek bir kullanıcı hesabı üzerinden aynı anda birden fazla taşıma işlemine dair talep (“Hizmet Talebi”) gönderebilecektir.
 • 2.3. Müşteri, Pazaryeri’ndeki kullanıcı şifresinin belirlenmesi ve korunması hususlarından kendileri bizzat sorumlu olmaktadır. Bu anlamda Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişilerle herhangi bir şekilde paylaşmaması gerektiğinin bilincindedir. Bu hususta, Kullanıcılar, kullanıcı şifre ve adının kendi ihmal yahut kusurları nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumlu olacaktır. CARGOLOGI, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat bedelini ilgili Kullanıcı’ya aynen rücu etme hakkına sahiptir.
 • 2.4. Müşteri, taşınmasını istediği şeyi (“Yük”) taşıtmak için Pazaryeri üzerinde bir hizmet talebi oluşturduktan sonra CARGOLOGI tarafından sunulan Pazaryeri’nde kayıtlı Taşıyıcı’lar tarafından kendisine iletilen taşıma ücret tekliflerini (“Teklif”) Taşıyıcı bilgisi verilmesi zorunlu olmaksızın Pazaryeri’nde listeleyerek Müşteri’nin kendisine en uygun gelen seçeneği seçmesine imkan sağlamaktadır. Karışıklığa mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, CARGOLOGI yalnızca Müşteri ve Taşıyıcı’yı bir araya getiren Pazaryeri olup taşıma işlemlerini hiçbir suretle gerçekleştirmemekte ve bu hususta sorumluluk kabul etmemektedir.
 • 2.5. Müşteri, Pazaryeri üzerinden Teklif’i kabul etmesi akabinde Yük’ünü, seçmiş olduğu Teklif’te belirtilen şartlara uygun olarak CARGOLOGI aracılığı ile Taşıyıcı’ya teslim edecektir.
 • 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :
 • Sözleşme, Müşteri ve CARGOLOGI arasında, Kullanıcılar’ın Pazaryeri üzerinden (elektronik ortamda) onay verecekleri tarihten ve/veya Sözleşme’yi fiziken imzalayacakları tarihten itibaren geçerlilik kazanacak olup Taraflar’dan herhangi biri fesih bildiriminde bulunana dek yürürlükte kalacaktır.
 • 4. MÜŞTERİ'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 4.1. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir. CARGOLOGI, Müşteri’den gelen bilgileri Pazaryeri vasıtasıyla ilgili Taşıyıcı ile ile paylaşmakta olup bu hususta hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Hizmet Talebi akabinde Müşteri, listelenen Taşıyıcı tarifelerini karşılaştırarak kendisine en uygun gelen, bu aşamada henüz anonim haldeki Taşıyıcı’nın teklifini seçerek rezerve edecektir.
 • 4.2. Müşteri, rezervasyon yapıncaya kadar teklif sunan Taşıyıcı’nın unvan ve logosunu göremeyecek.CARGOLOGI bu bilgileri kendi içinde saklı tutmaktadır.Aksi bir durumda paylaşması CARGOLOGI insiyatifindedir.Gönderinin takibini, ve son durumunu cargologi.com üzerinden takip edebilirler.Tüm bilgiler tedarikçilerin API paylaşımı ile çekilmektedir.
 • 4.3. Müşteri, oluşturduğu Yük'ü CARGOLOGI kuryesi teslim alana kadar iptal edebilecek ya da güncelleyebilecektir.
 • 4.4. Müşteri Pazaryeri’da kabul ettiği Teklif’e ilişkin hizmet bedelini, hizmetin ifası sonrasında CARGOLOGI'e doğrudan ödeyebilecek ya da Pazaryeri’da yer alan online ödeme sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilecektir. Online ödeme sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır
 • 4.5. Müşteri, aradığı lokasyonlar için Pazaryeri’nde Teklif tespit edemediği takdirde CARGOLOGI, ek bir hizmet olarak Müşteri’in planladığı varış noktasına yakın lokasyonlardaki yerler için başka bir öneri sunabilecek ve bu öneriyi Müşteri’ye bildirebilecektir. Sunulan önerinin varış noktasına farklı mesafede olması sebebiyle doğacak ilave transfer masraflarından veya önerilen seçenekler hakkındaki bilgilendirmenin Müşteri tarafından yanlış anlaşılmış olmasından kaynaklı olarak doğacak zararlardan hiçbir suretle CARGOLOGI sorumlu olmayacaktır.Bu tekliflerin sunulabilmesi için teklif girişi yapılırken girilen destinasyon ve yük bilgilerinin CARGOLOGI tarafından kayıt altına alınma hakkı saklı tutulur.
 • 4.6. Müşteri, Pazaryeri’ne beyan ettiği isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi gibi her türlü bilginin güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. CARGOLOGI, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Müşteri’in yahut 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk Müşteri’ye aittir.
 • 4.7. Müşteri, Pazaryeri üzerinden oluşturduğu üyeliğe ilişkin kullanım haklarını, kullanıcı adı ve hesabına ait şifreyi başkasına devredemeyecektir.
 • 5. ORTAK HÜKÜMLER
 • 5.1. Pazaryeri’ne sadece temyiz kudretini haiz, 18 yaşından büyük kişiler Kullanıcı olarak kayıt olabilmektedir. Kullanıcılar, Pazaryeri’ne ancak, kayıt formunda kendilerinden talep edilen bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak doldurmaları halinde kayıt olabileceklerdir.
 • 5.2. CARGOLOGI, Taşıyıcı’lerın sıralanması ve gösterilmesinde objektif kriterler dışında hiçbir kriteri esas almayacaktır.
 • 5.3. CARGOLOGI, her taşıma sonrası Müşteri’yi arayarak ya da online anket göndererek kendisine aşağıdaki soruları yönelterek aldığı hizmet hakkında Taşıyıcı’yı puanlamasını isteyebilecektir:
 • Yük’ünüz zamanında alındı mı? ( Müşteri 1 ile 5 arasında bir puan verecektir.)
 • Zamanında teslim edildi mi? ( Müşteri 1 ile 5 arasında bir puan verecektir.)
 • Taşıyıcı’nın operasyonel yönetimi ve iletişimi nasıldı? (Müşteri 1 ile 5 arasında bir puan verecektir.)
 • Bu puanların ortalamaları alınarak Taşıyıcı’nın Pazaryeri’daki havuzuna eklenecek olup, her hafta önceki hafta alınan puanlar güncellenerek Taşıyıcı’ya yıldız edinme şansı sağlayacaktır.
 • 5.4. CARGOLOGI, Pazaryeri’nde mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli kontrol etmektedir. Ancak gerekli özenin gösterilmiş olmasına rağmen, Pazaryeri’ndeki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. Pazaryeri’ndeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Pazaryeri’nde yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde açık yahut örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Pazaryerindeki bilgilerin güncel olmaması doğrudan CARGOLOGI yazılımının teknik aksaklığından kaynaklanması halinde bu hüküm uygulanmaz. Ayrıca, CARGOLOGI, Pazaryeri dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.
 • 5.5. Taşıyıcı ile CARGOLOGI ve Müşteri arasında kurulmuş ve/veya kurulacak Sözleşme’ye konu edilen ticari ilişki gereğince Taraflar’ın her birinin birbirlerine ait işle ilişkili kişisel veri niteliği taşıyan yazılı ve/veya sözlü bilgilere ulaşacak olması sebebiyle,
 • (a) Kendilerine iletilen kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı”) başta olmak üzere Türk Hukukuna uygun şekilde gizli tutacaklarını, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini önleyeceklerini, akdi İlişki konusuyla sınırlı bir şekilde ve sınırlı bir süre ile kullanıp ve saklayacaklarını; veri sahibinin yazılı onayı olmaksızın kişisel verileri işlemeyeceklerini, söz konusu kişisel verileri yalnızca Sözleşme konusu edimlerin yerine getirilebilmesi bakımından zorunlu olduğu ölçüde kullanacaklarını, işin gerektirdiği süre boyunca saklayacaklarını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere veri sahibinin bu hususta yapacağı bir ihbar ya da ihtara hacet kalmaksızın derhal sileceklerini, yok edeceklerini veya anonim hale getirmeye ilişkin kayıtları tutacaklarını ve Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereği bu kayıtları üç yıl boyunca saklayacaklarını kabul ve beyan eder.
 • (b) Kişisel verilere erişen ve verileri elinde bulunduran sıfatıyla Taraflar, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlayan mevzuata uygun yedekleme programlarını kullanmak, kanuni süreler ve amacı ile sınırlı olmak kaydıyla muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı ve bu konuda veri sahibinden gelen talimatlara uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • (c) İşbu Gizlilik ve KVK Taahhüdü ve Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’nda yer alan düzenlemelere aykırı davranan Taraf, ihlal sebebiyle zarara uğrayan diğer Tarafaleyhine tahakkuk eden idari para cezaları da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere ihlalden kaynaklanan zararları, ihlal sebebiyle zarara uğrayan Taraf’ın ilk yazılı talebi üzerine nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • (d) Taraflar’ın personelinin, alt çalışanlarının ve bağlı olarak çalışan diğer kişilerin kişisel verilere erişim ve işleme yetkilerini Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’na uygun olarak sadece Sözleşme’ye konu edilen edimlerin yerine getirilmesi için gerektiği kadar tanımlayacaklarını; bu erişim yetkilerini kullanırken personelin, alt çalışanların ve bağlı olarak çalışan diğer kişilerin erişilen bilgiler ve erişim için kullandığı şifreleri/metotları hiç kimse ile paylaşmamalarını sağlayacaklarını; personelin, alt çalışanların ve bağlı olarak çalışan diğer kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’nda belirtilen yükümlülükleri kapsamında bilgilendirme yapacaklarını; bu Gizlilik ve KVK Taahhüdü’nün imzasından sonra işten ayrılmış olsalar dahi personelin, alt çalışanların ve bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu Gizlilik ve KVK Taahhüdü’nde belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde ihlal sebebiyle zarara uğrayan Taraf’ın aleyhine tahakkuk eden idari para cezaları dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere ihlalden dolayı doğrudan uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumlu olacaklarını kabul ve beyan eder.
 • (e) Sözleşme’nin yürürlük süresi boyunca Taraflar’ın Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’dan doğan yükümlülükleri devam edecektir; ancak her halükarda, Sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erdikten sonra birbirlerine iletilen kişisel verileri veri sahibine iade edeceklerini, kayıtlarında arşiv amaçlı dahi olsa hiçbir kopya tutmayacaklarını ve tüm kişisel verileri yok edeceklerini; Taraflar’ca birbirlerine iletilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin talebi, talebin iletildiği tarihten itibaren [3 (üç)] gün içinde karşılamayı taahhüt ederler.
 • (f) Herhangi bir veri ihlali olması durumunda, durumu derhal veri sahibi Taraf’a bildireceklerini, CARGOLOGI ve Taşıyıcı’nin, birbirlerinin şirketinde kişisel veri içeren sistemleri üzerinde gerekli denetimleri yapma veya yaptırmaya hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.
 • 5.6. Geçerli bir hizmet talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
 • 5.7. CARGOLOGI, niteliğine göre bazı hizmetler için Müşteri’nin belirleyeceği gün ve saatlerde Taşıyıcı tarafından verilen tarifeler üzerinden düzenli veya tek seferlik bir listeleme, karşılaştırma ve rezervasyon sistemi sağlayabilmektedir.
 • 5.8. Kullanıcılar, Sözleşme ve eklerini ve benzeri tüm ilgili belgeleri genel işlem şartları dahilinde okumuş, anlamış olduğunu ve Sözleşme’de yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak gerekli her türlü bilginin CARGOLOGI tarafından kendilerine temin edildiğini beyan ederler.
 • 5.9. CARGOLOGI, Kullanıcılar’ın Pazaryeri’ne ilk kaydolduğu sırada CARGOLOGI sisteminde kayıtlı lojistik firmalarını listeleme ve şirket adını gösterme hakkını saklı tutar. Müşteri, sorgulama yaptığı zaman fiyatı görebilecek olup bu fiyatın hangi firmaya ait olduğunu göremeyecektir. CARGOLOGI, ileride objektif standart olarak belirlediği kriterleri sağlayan Müşteri’lere, Taşıyıcı’nın bilgilerini Teklif aşamasından önce gösterme hakkını saklı tutmaktadır.
 • 5.10. Taşıyıcı uluslararası taşımacılık kurallarına uymak ve gerekli yasal belge ve ekipmanları bulundurmak zorundadır. Aynı şekilde araç üzerinde beyan edilmemiş ve taşıması yasak olan hiçbir Yük’ü bulundurmayacağını, insan kaçakçılığı yapmayacağını taahhüt eder. Araçta yasadışı Yük ya da buna benzer mal veya insan bulundurulmasının sorumluluğu tamamen Taşıyıcı’ya aittir. Müşteri, böyle bir durumda hiçbir şekilde CARGOLOGI’den hak talebinde bulunamayacağını ve tüm doğrudan ve dolaylı zararlarının tazmini için tek muhatabının Taşıyıcı olacağını, doğacak uyuşmazlıklardan kaynaklanan hukuki yollara CARGOLOGI’yu hiçbir şekilde taraf olarak gösteremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.11. Pazaryeri’ne kayıt oldukları tarihten önceki 6(altı) aylık süre içerisinde halihazırda ticari bir iş ilişkisi içine girmiş olanlar işbu madde kapsamından istisna tutulmak üzere, Kullanıcılar, Pazaryeri sayesinde bir araya geldiği diğer Kullanıcılar ile CARGOLOGI’yu aradan çıkararak, Pazaryeri dışındaki bir kanal üzerinden, CARGOLOGI’nun önceden yazılı iznini almadan taşıma hizmetini konu edinen herhangi sözlü ya da yazılı herhangi bir anlaşma yapmayacaklarını taahhüt etmektedirler. Kullanıcılar, işbu madde hükmünü ihlal etmeleri halinde CARGOLOGI’nun Taşıyıcı ve Müşteri arasındaki ilişkinin Pazaryeri aracılığıyla oluştuğunu herhangi bir yazılı delil ile ispat etmesi şartıyla söz konusu taşımacılık hizmeti konulu işbirliğini Pazaryeri üzerinden gerçekleştirmiş olsalar idi Müşteri ve Taşıyıcı’den ayrı ayrı olmak üzere CARGOLOGI ne kadarlık bir hizmet bedeline hak kazanacak idiyse o bedeli kesinleşmiş bir mahkeme kararı akabinde CARGOLOGI’ya ödeyeceklerini kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.
 • 7. ÜCRET VE FATURALANDIRMA
 • 7.1. Müşteri’in Pazaryeri’da gördüğü fiyatlar CARGOLOGI tarafından belirlenen fiyatlardır.
 • 7.2. CARGOLOGI, taşıma hizmeti karşılığında Müşteri’ye fatura tanzim edecektir. Taşıyıcı, keseceği faturayı CARGOLOGI'e yükleyecektir. CARGOLOGI, Taşıyıcı tarafından fatura edilen yük'ün finansal bilgilerini paylaşmayı saklı tutar.
 • 7.2. Peşin ödemelerde; CARGOLOGI yükü ilgili adresten aldıktan sonra mail ya da Pazaryeri üzerinden yapacağı çıkış varış ihbarnamesine istinaden ödemeyi Müşteri’den alacaktır. Vadeli ödemelerde ise Müşteri’ye banka bilgilerimiz iletilir. CARGOLOGI, Müşteri ile, Taşıyıcı ise CARGOLOGI ile ödeme yükümlülüğü sağlamaktadır.Taşıyıcı ve Müşteri arasında hiçbir ödeme yükümlülüğü yoktur. CARGOLOGI baremler üzerinde koyduğu kar oranını yükün alınması (operasyonel masraflar) ile birlikte Pazaryeri kullandırma bedeli adı altında astronomik olmayacak şekilde kâr marjını ekleme hakkını etik çerçevede olması gerekeceği hakkını Müşteriye tanımaktadır.
 • 7.3. CARGOLOGI her kullanıcı/firma için farklı fiyat anlaşmaları yapma hakkına sahiptir.Kullanıcı/Firma'nın potansiyeline ve iş yoğunluğuna göre stratejiler oluşturulup özel fiyatlar tanmımlayabilir.
 • 8. SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 • 8.1. CARGOLOGI, sigortaların Sözleşme yürürlükte olduğu sürece kesintisiz olarak devam etmesini sağlayacaktır. CARGOLOGI, sigorta primlerinin yatırıldığını ve sigorta poliçelerinin yenilendiğini, belgesi ile birlikte CARGOLOGI’e her yılın ilk 3 ayı içerisinde belgelendirerek bildirecektir. Taşıyıcı, taşıma esnasında yalnızca bu poliçelerin taşıma için kullanılan araçlar için kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taşıyıcı, bu madde çerçevesinde yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde CARGOLOGI’in Sözleşme’yi derhal fesih hakkı olduğu gibi, doğabilecek her türlü zararı da Taşıyıcı tazmin edecektir. Taşıma sırasında zarar meydana gelmesi halinde ortaya çıkan zararın sigorta poliçe limitleri dışında kalması halinde, zarar ve ziyanın tazmininde tamamen Taşıyıcı sorumlu olacaktır.
 • 8.2. Taşıyıcı, bu madde çerçevesinde sayılan sigorta poliçelerini sözleşmenin imza ve onayından sonra taşımadan önce bizzat veya internet ortamından CARGOLOGI’e teslim etmekle yükümlüdür.
 • 9. SÖZLEŞMENİN FESHİ
 • 9.1. CARGOLOGI, Aktif Müşterilerin hesaplarını açıklama yapmaksınız her an pasif etme hakkını saklı tutar.
 • 10. GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 • 10.1. CARGOLOGI’in Taşıyıcı yahut Müşteri ile paylaştığı her türlü ticari, teknik, mali ve ilgili diğer konulara ilişkin bilgi ve belgeler “gizli bilgi” olarak kabul edilecek ve sır saklama yükümlülüğüne tabi olacaktır.
 • 10.2. Taraflar, bu Sözleşme kapsamında birbirleriyle paylaştıkları gizli bilgileri korumak için basiretli bir tacir olarak gerekli özeni gösterecek ve bu bilgilerin korunmasını sağlayacaktır.
 • 10.3. Taraflar gizli bilgileri ve hizmet yükümünün ifası sırasında vakıf oldukları diğer bilgileri üçüncü şahıslara ve kuruluşlara açıklamayacaklar, yetkisiz kişilere bu bilginin ulaşmasını engelleyecekler, izinsiz kullanıma karşı önlem alacaklar ve aksi bir durum ortaya çıkması halinde durumu derhal birbirlerine acele hallerde sözlü olarak daha sonrada yazılı olarak bildireceklerdir.
 • 10.4. CARGOLOGI, ticari amaçla Taşıyıcı’nın ve Müşteri’nin kişisel bilgilerini kullanabilir ve 3. kişiler ile Pazaryeri’nde detaylıca paylaşılan “CARGOLOGI Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni”ne uygun şekilde kullanıp paylaşacabilecektir. Bu hususta özellikle, Taşıyıcı’nin ve Müşteri’in haklarını ve güvenliklerini korumak için yetkili idari veya adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bilgi talep edilmesi ve yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname yönetmelik ve her türlü sait mevzuat gereği hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması gereken durumlarda ve yasal mevzuata uygun zorunluluklar kapsamında Taşıyıcı’nin ve Müşteri’in kişisel bilgilerini 3. kişilerle paylaşabilecektir. Yine aynı amaç doğrultusunda CARGOLOGI, Müşteri’in güvenlik kontrollerinin sağlanması için Taşıyıcı’nin ticaret sicil, vergi levhaları, ticari sertifika bilgileri bu hususta hizmet veren 3. Kişilerle paylaşabilecektir.
 • 10.5. Taraflar, diğer tarafa ait gizli bilgilerin Sözleşme’ye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.
 • 10.6. Taraflar’ın gizlilik yükümlülüğü, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam edecektir.
 • 10.7. Taşıyıcı’nin kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespit edilmiş olmak kaydıyla ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Müşteri’in veya 3. Kişilerin herhangi bir şekilde zarara uğraması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin CARGOLOGI’e yönelmesi halinde, CARGOLOGI, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretlerini Taşıyıcı’ya rücu edebilecektir.
 • 11. SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ
 • Taraflar diğer yanın önceden yazılı iznini almaksızın Sözleşme’deki yükümlülüklerini, gerçek ve tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyecektir. Aksi durum mutlak ve derhal fesih sebebidir. Bu durumda yazılı izin almadan yapılmış olan devir işlemlerinden doğan her türlü zarar, ziyan ve diğer her türlü hak ve alacakları zarara uğrayan tarafın talep hakkı mevcuttur.
 • 12. FERAGAT
 • 12.1. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, Sözleşme’nin ya da ilgili maddenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.
 • 14.2. Sözleşme’nin herhangi bir hükmü yürürlükteki mevzuat hükümleri ile çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, Sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm Sözleşme kapsamından çıkarılmış sayılacaktır. Bu durumda Taraflar, Sözleşme çerçevesinde müzakere ederek ilgili maddeyi yenileyebilirler.
 • 13. TEBLİGATLAR
 • Kullanıcılar’a Sözleşme nedeniyle yapılacak tebligatlar Pazaryeri’da üyelik sırasında paylaşmış oldukları adreslere yapılacak olup, bu adresler Kullanıcılar’ın Sözleşme kapsamında yasal tebligat mahalli sayılacaktır. Adres değişiklikleri diğer tarafa noter kanalıyla ya da Site üzerinden bildirilmedikçe tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligatlarda bu adresler esas alınacak ve yapılan tebligat geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır.
 • 14. DELİL SÖZLEŞMESİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 • 14.1. Sözleşme’nin yorumunda ve Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır.
 • 14.2. Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafta Pazaryeri üzerinden gönderilen e-mail, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup, ayrıca Taraflar’ın ticari defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilecektir.
 • 14.3. Sözleşme’nin ifasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkili sayılacaktır.